Android-Apps-1
شاید یکی از اولین قدم هایی که هر کس بعد از خرید یک گوشی هوشمند انجام میدهد، نصب نرم افزارهای مورد نیاز باشد. این روزها اپلیکیشن های بی شماری در زمینه های مختلف پاسخگوی نیازهای ما هستند. بسیاری بر این عادت هستند که گوشی هوشمند خود را با نرم افزارهای متعددی پر کنند، اما برخی دیگر فقط به نصب نرم افزارهای بسیار ضروری بر روی گوشی خود بسنده میکنند.

در هنگام خرید گوشی های هوشمند، به طور معمولا تعدادی نرم افزار به صورت پیش فرض بر روی گوشی قرار دارد اما بدون شک این تعداد نمیتواند پاسخگوی نیازهای کاربران باشد. به همین خاطر است که هر کس در اولین قدم، دست به نصب نرم افزارهای مورد نیاز و ضروری خود برای پیشبرد کارهای روزمره میزند.

همانند هر هفته، در روز یکشنبه قصد داریم تا با یک نظرسنجی دیگر شما را با خود همراه کنیم. این بار موضوع نظرسنجی ما به موضوع نرم افزارهای نصبی بر روی گوشی های شما اختصاص دارد. سوال ما از شما این است که به طور معمول، چند نرم افزار بر روی گوشی شما قرار دارد.

در این نظرسنجی نرم افزارهای سیستمی و پیشفرض مورد حساب نیست و تنها تعداد تخمینی نرم افزارهایی که خودتان اقدام به نصب آنها کردید را محاسبه کنید. با ما در این نظرسنجی همراه باشید.

شما به طور معمول، چند برنامه نصبی بر روی گوشی اندرویدی خود دارید؟

نتایج

Loading ... Loading ...