z3-battery-h1
سونی موبایل از اکسپریا Z3 به بعد، در تمامی گوشی های هوشمندی که به بازار عرضه کرد، وعده دو روز ماندگاری باتری را با هر شارژ داده است. آزمایشات متعددی بر روی گوشی های اکسپریا به عمل آمده تا این حرف سونی را تایید کند اما چیزی که متفاوت است نحوه مصرف کاربران از گوشی های هوشمند است.

شکی در آن نیست که مصرف کاربران از گوشی های هوشمند متفاوت است و به همین خاطر نمیتوان ماندگاری 2 روز را برای همه کاربران در نظر بگیریم. عده ای از گوشی های هوشمند تنها به عنوان وسیله ای برای برقراری تماس های ضروری استفاده میکنند اما برخی بسیاری از زمان خود را در روز با گوشی های هوشمند سپری میکنند.

طبیعی است که مصرف باتری در گوشی های هوشمند رابطه مستقیم با میزان فعالیت و کار با آن دارد. شاید اگر عرف و میزان مصارف طبیعی را مد نظر قرار بدیم همان 2 روز یک بار برای یک گوشی معقولانه به نظر میرسد اما نحوه مصرف کاربران با هم متفاوت است. شما چقدر از گوشی های هوشمند خود کار میکشید؟ میزان مصرف باتری در گوشی شما به چه صورت است؟ در این نظرسنجی مثل همیشه همراه ما باشید.

شما معمولا هر چند وقت یکبار گوشی خود را شارژ میکنید؟

نتایج

Loading ... Loading ...