Xperia-X (11)
کنار گذاشته شدن سری Z و روی کار آمدن خانواده X به جای آن در ابتدا بیشتر از اینکه موافقانی داشته باشد، با مخالفت های طرفداران سونی همراه بود. اما هر چه که بیشتر از زمان معرفی اکسپریا X گذشت، جنبه های بیشتری از این دستگاه ما را قانع کرد که دیگر به این خانواده وفادار باشیم.

هفته گذشته بررسی تخصصی اکسپریا X را از سایت تخصصی اکسپریا خواندید. ما در تیتر بررسی از کلمه “اعتماد” استفاده کردیم. مهمترین دلیل به کار بردن این واژه این بود که تا پیش از در دست گرفتن اکسپریا X به کیفیت بالای ساخت آن و عملکرد قابل ستایش آن پی نبرده بودیم.

اکسپریا X به ما نشان داد که فصل جدیدی از گوشی های هوشمند در خانواده اکسپریا آغاز شده که ما را با تعاریف جدیدی آشنا خواهد کرد. حالا بعد از گذشت سه ماه از معرفی این دستگاه تا حدودی توانسته خود را در دل هواداران سونی جا کند.

برای ما اکسپریا X آنقدر ارزشمند بوده که نظرسنجی هفتگی خود را برای یکبار هم که شده به آن اختصاص دهیم. هر چند که اکسپریا X به عنوان پرچمدار سونی شناخته نمیشود اما میخواهیم نظر شما را در خصوص این دستگاه جویا شویم. آیا اکسپریا X میتواند محصول موفقی باشد؟ آیا اکسپریا X جانشین خوبی برای سری Z است؟ در مجموع نظر خود را در خصوص اکسپریا X و هر چه که از آن در دل دارید با ما مطرح کنید.