475399-android-marshmallow
به روزرسانی اندروید 6 مارشمالو از ماه گذشته برای سری Z5 آغاز شد و پس از آن دو خانواده دیگر یعنی Z2 و Z3 این آپدیت را دریافت کردند. تا به این لحظه هفت گوشی هوشمند از سونی این به روزرسانی را به طور رسمی دریافت کردند.

آپدیت اندروید 6.0 برای سری Z5 و همچنین اکسپریا Z3 Plus به طور گسترده در بسیاری از کشورها منتشر شده اما این آپدیت هنوز برای سری Z2 و Z3 در بسیاری از مناطق در دسترس نیست.

برنامه به روزرسانی سونی گروه زیادی از کاربران گوشی های اکسپریا را شامل میشود اما گروهی دیگر نیز هستند که در برنامه رسمی سونی برای این به روزرسانی جای ندارند.

مثل هر هفته نظرسنجی هفته ما در روز یکشنبه این بار به همین موضوع اختصاص دارد. اینکه در حال حاضر گوشی شما در چه حالتی به سر میبرد؟ آیا این به روزرسانی را دریافت کرده یا نه و یا اینکه اصلا این آپدیت را دریافت نخواهد کرد! در نظرسنجی ما شرکت کنید.

وضعیت به روزرسانی اندروید 6.0 مارشمالو برای گوشی شما؟

نتایج

Loading ... Loading ...