versions

در آستانه ی کنفرانس سالانه ی گوگل یعنی  Google l/O  و پس از تایید خبر مربوط به معرفی نسخه جدید سیستم عامل گوگل در جریان این کنفرانس ، حال دغدغه ی همه این شده که گوگل چه تصمیمی در خصوص نام یا لقب این نسخه از اندروید گرفته است . بسیاری از افراد حدس و گمان هایی در این خصوص ارائه می دهند . نظر شما در خصوص لقب نسخه جدید اندروید که با حرف L شروع می شود چیست ؟ Lollipop ؟ Licorice ؟ Lemon ؟ Lima Bean ؟ همانطور که گفته شد نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد .

 

لطفا شما نیز نظرات خود را در این خصوص و در بخش نظرات برای ما ارسال کنید . آیا شما نیز با اسامی بالا موافق هستید یا لقبی ویژه مد نظرتان است ؟ این القاب ، اسم هایی هستند که طرفداران اندروید در کل دنیا آن ها را انتخاب کرده اند ولی آین که نام نسخه جدید چیست هنوز سوالی بزرگ است که ذهن همه را به خود مشغول کرده است .

خوب فکر کنید و بهترین حدس را بزنید .