Google-Play-Games
طبق گفته های وبلاگ خبری توسعه دهندگان اندروید، برخی تغییرات قرار است بزودی بر روی برنامه Google Play Games اعمال شوند. این تغییرات برای کاهش زمان ورود به حساب کاربری و کاهش برخی مجوز های بی نیاز درخواست شده از کاربران در حین ورود به حساب اعمال خواهند شد.

در قوانین جدید، کاربران قادر خواهند بود تا برای استفاده از حساب خود به جای ورود جداگانه برای در هر بازی، فقط یک بار وارد حساب خود شوند. البته این قابلیت در صورت درخواست کاربر میتواند غیر فعال شود. همچنین برای مخفی نگاه داشتن اسامی واقعی کاربران تغییراتی در شناسه کاربری کاربران اعمال خواهد شد.

در آینده کاربران فعلی گوگل پلی قادر خواهند بود تا از شناسه فعلی گوگل پلاس خود برای ورود به حساب خود استفاده کنند و کماکان حساب آنها حتی در صورت استفاده نکردن از Google Play Games در گوگل پلاس به صورت خودکار به روزخواهد شد و قابل استفاده است. ولی کاربران جدید شناسه های کاربری جداگانه ای را دریافت خواهند کرد. این بدان معناست که هر کاربر برای حضور در Google Play Games باید یک حساب کاربری برای خود ساخته و برای استفاده ازگوگل پلاس باید شناسه کاربری مخصوص آنرا نیز بسازد.

برای مثال میتوان به این مورد اشاره کرد که اگر توسعه دهنده ای در بازی قید کرده است که این بازی دارای دسترسی استفاده از گوگل پلاس برای دستیابی به مشخصات حقیقی کاربر است، کاربر باید حساب جداگانه ای در شبکه گوگل پلاس برای خود بسازد.

منبع: