Viber

تاحالا به این فکر کرده اید که هنگام ارسال پیام در شبکه های اجتماعی نظیر Hangouts،Facebook، WhatsAppوviber امنیت شما تا چه حد تامین میشود؟!بر اساس جدیدترین گزارشات گروه تخصصی حمایت از مصرف کنندگان در سانفرانسیسکو،بسیاری از این نرم افزارها ایمن نیستند.

بنیاد  ( Electronic Frontier ( EFF نیز طی بررسی های مختلفی از انواع نرم افزارهای پیام رسانی بر روی سیستم عامل های مختلف، گزارشی را مبنی بر عملکرد امنیتی آن ها تهیه کرده است.بر اساس این آزمون،سطح امنیتی پیام رسانی در هرکدام از نرم افزارها مشخص شده است.

بر اساس این بررسی و طبق نمودار زیر و شاخص های ارائه شده،وایبر یکی از ناایمن ترین نرم افزارهای اجتماعی است و در نقطه مقابل silent text نیز یکی از قابل اطمینان ترین و امن ترین ها در میان نرم افزارهای پیام رسانی است.

اما شاخص های مورد بررسی در مورد این نرم افزار ها چیست؟
این شاخص ها به ترتیب از سمت چپ عبارتند از:

1-آیا رمز گزاری در حین ارسال پیام انجام میشود؟
2-آیا عدم دسترسی سازنده برنامه، به پیام ها وجود دارد؟
3-آیا هویت مخاطبان شما قابل تایید هستند؟
4-آیا پیام های قبلی شما در صورت سرقت گذزواژه امن هستند؟
5-آیا کد نرم افزار به صورت متن باز است؟
6-آیا طراحی امنیتی نرم افزار،مستند و قابل دستیابی است؟
7-آیا کدهای امنیتی برنامه،اخیرا و مرتباً بازبینی میشود؟

حال با توجه به این شاخص ها میتوانید نتایج به دست آمده از نرم افزارها را در جدول زیر مشاهده کنید:

eff-jpg

newseveryday