gsmarena_002
اپراتور وودافون انگلیس در وبسایت خود نیز اسمارت فون سونی Xperia Z ، برای پیش فروش نیز قرار داد.

شما می توانید طی قرار داد یک یا دوساله نیز ، این دستگاه را خریداری کنید.

در مورد جزییات فروش این دستگاه ، شما می توانید طی قرار داد یک ساله ، این دستگاه قیمت 179 پوند دریافت ، که 39 پوند در هر ماه باید پرداخت کنید.

یا اینکه در همین قرار داد یکساله این دستگاه را با قیمت 59 دلار و پرداخت 52 پوند در هر ماه دریافت کنید.
ضمنا در طی قرار داد دوساله هم شما می توانید با پرداخت 29 پوند در هرماه ، این دستگاه را با قیمت 149 دلار خریداری کنید و یا اینکه میتوانید دستگاه را رایگان دریافت کنید ، که باید 42پوند در هر ماه باید پرداخت کنید.

ضمنا کمپانی سونی هم به 1000 مشتریان اول خود نیز یک جفت هدفون MDR-1R به ارزش 200پوند نیز اهدا خواهد کرد.
gsmarena