chinese_president_xi_jinping_ap
پس از حملات ماه گذشته به سرورهای سونی که توسط گروهی منتسب به کشور کره شمالی انجام شد تنش بین سیاست مداران این کشور و آمریکا روز به روز بیشتر میشود و در این بین سونی بیش از هر دولت و شرکت دیگری در حال ضرر است.

دولت آمریکا که چند روز قبل این اقدام کره شمالی را به شدت محکوم کرده بود از کشور چین درخواست کرد تا اینترنت کره شمالی را مسدود کنند. گفته میشود حجم بسیار زیادی از ترافیک اینترنتی کشور کره شمالی از چین تامین میشود و مسدود کردن آن میتواند برای کشور کره شمالی گران تمام شود.

البته رئیس جمهور چین در یک سخنرانی حملات سایبری به سرورهای سونی را به شدت محکوم کرد اما در این بین هیچ نامی از کره شمالی به عنوان مسئول این خسارات نبرده است. دولت چین که رابطه ای نزدیک با کره شمالی دارد در خصوص درخواست آمریکا مبنی بر قطع اینترنت کره شمالی واکنشی نشان نداده است.

ماجرای حمله سایبری به سونی رو به روز پیچیده تر میشود و علاوه بر چین، پای کشور ژاپن را نیز به این ماجرا باز کرده است. ژاپن که از متحدان آمریکا در آسیا است حملات سایبری به سونی را محکوم کرده و کره شمالی را مسئول این خسارات میداند.

شاید روزانه صد ها و حتی هزاران سایت اینترنتی در سطح جهان مورد حمله قرار میگیرند، اما آتش حملاتی که ماه گذشته به سرورهای سونی وارد شد کم کم دامن بسیاری از کشورها را میگیرد. به نظر میرسد این قائله به زودی پایان نخواهد یافت و تنش های بیشتری ما بین دولتمردان آمریکا و کره شمالی در روزهای آینده رخ خواهد داد.