مجمع عمومی سالیانه سهامداران سونی امروز برگزار شد که در آن آقای کازو هیرای یک بار دیگر به سمت ریاست سونی انتخاب شد. در این جلسه کازو هیرای موفق شد تا با کسب 88 درصد آرای سهامداران برای یک سال دیگر نیز سمت مدیریت سونی را به اختصاص دهد.

شرکت مشاوره خدمات سرمایه گذاران سونی به سهامداران پیشنهاد داده بود که در این انتخابات کازو هیرای را برگزینند. چرا که هیرای پس از سال ها مشکلات مالی توانست تا حدی ثبات را به کشتی سونی بازگرداند.

گفته میشود سهامداران در سال گذشته با مشکلاتی همچون عدم سودآوری و حقوق کم رو به رو بودند با این حال در این انتخابات یک بار دیگر مدیریت قبلی سونی را ابقا کردند. کازو هیرای در سال گذشته نیز موفق شده بود 89 درصد آرای اعتماد سهامداران را کسب کند. سهامداران و هیئت مدیره با اعتماد مجدد به آقای کازو هیرای امید دارند تا سونی در آینده ای نزدیک بار دیگر به سمت موفقیت های گذشته پیش برود.

reuters