فروش گوشی های هوشمند سونی بنا به سیاست های این شرکت به سه بازار مهم خلاصه شده است. کشور ژاپن به عنوان خواستگاه این کمپانی اصیل در کنار اروپای غربی و خاورمیانه سه بازار مهم برای سونی موبایل هستند. سونی موبایل در سال های اخیر از نظر کمی تجربه ای منفی داشته که این کاهش فروش از یک طرف به خاطر محدودتر کردن تولیدات و از طرف دیگر به خاطر خروج از چند بازار مهم بوده است.

سونی موبایل در سه ماهه گذشته، بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده حدود 4 میلیون گوشی هوشمند را در سرتاسر دنیا عرضه کرده است. فروش کل گوشی های هوشمند سونی در طول یک سال معمولاً به 15 میلیون دستگاه میرسد که این میزان بیشتر به همان سه بازار که اشاره کردیم محدود میشود.

طبق آمارهای ارائه شده در ژاپن طی سه ماهه گذشته سونی موبایل موفق به فروش 1.5 میلیون دستگاه گوشی اکسپریا شده است. به عبارت دیگر بیش از یک سوم گوشی های هوشمند عرضه شده در سه ماهه اخیر توسط سونی در کشور ژاپن به فروش رسیده که آمار قابل توجهی است. در طول یک سال گذشته نیز کشور ژاپن شاهد عرضه 4.5 میلیون دستگاه گوشی اکسپریا بوده که 30 درصد از کل گوشی های هوشمند سونی در طول یک سال در جهان را شامل میشود.

البته که سونی با این آمار هنوز در کشور خودش در رتبه دوم بعد از اپل قرار دارد. سونی اگر بتواند در همین سه بازار که تمرکز ویژه ای بر روی آن دارد، فروش خوبی را تجربه کند میتواند آمار فروش نهایی خود در جهان را افزایش دهد. به هر حال بازار ژاپن هم اکنون از بازارهای مهم برای سونی محسوب میشود که تاثیر زیادی در سودآوری سونی موبایل در سال های اخیر داشته است.

منبع: