کمپانی تحلیلگر Canalys درباره بازار گوشی های هوشمند چند پیشگویی انجام داد. این کمپانی انتظار دارد تا گرایشات اخیر به پلتفرم آندروید به عنوان محبوب ترین پلتفرم حداقل تا آخر سال جاری ادامه داشته باشد.

همچنین انتظار میرود تا بازار جهانی گوشی های هوشمند در مقایسه با یک سوم سال 2011 با 34% افزایش معادل 653 میلیون عدد گوشی فروخته شده در سال 2012 رشد داشته باشد.

انتظار داریم تا سیستم عامل های سیمبین و بلک بری بترتیب با 60 و 17 درصد کاهش مواجه شوند در حالیکه پیش بینی می شود حجم فروش گوشی های هوشمند آندرویدی با 56% افزایش روبرو شوند در مقایسه با حجم فروش در سال 2011.

در نهایت انتظار میرود بزرگترین بازارهای در حال رشد در منطقه آسیا باشد. چین و ژاپن نیز با برآوردی حدود 52% افرایش در فروش گوشی، شرکت کنندگان اصلی این فروش در منطقه هستند .