Qualcomm-Brand-Shot-CES-2014-645x430
روز گذشته کوالکام از دو پردازنده جدید خود با نام های 600e و 410e پرده برداشت. دلیل استفاده از پسوند e در این پردازنده ها فضای کوچک اشغال کننده این پردازنده در دستگاه ها میباشد.

این پردازنده ها توانایی استفاده در دستگاه های پشتیبانی کننده از تکنولوژی اینترنت اشیا، کامپیوتر های جیبی، ست آپ باکس ها، ثبت کننده های تصاویر پزشکی، سیستم های فروش، تشعشع کننده های سیگنال ها، تلویزیون ها، پخش کننده ها و… را دارند.

این پردازنده ها قابلیت پردازش برنامه های ۶۴ و ۳۲ بیت پشتیبانی شده در سیستم عامل های لینوکس، اندروید و ویندوز را دارند. علاوه بر این ها این پردازنده ها قابلییت پشتیبانی از تکنولوژی های Gps ,HDMI ,Bluetooth ,Wifi و Sata را دارند و قرار است پشتیبانی گسترده ای با توجه به احتمال استفاده گسترده از این پردازنده، وجود داشته باشد.

همچنین کوالکام اذعان داشته است که این پردازنده ها اولین سری از پردازنده ها هستند که شرکت های دیگر علاوه بر کوالکام توانایی ساخت این پردازنده را دارند و همچنین این پردازنده ها قابل استفاده در دستگاه های ریز و جیبی و دستگاه های پشتیبانی کننده از اینترنت اشیا هستند.

اولین شرکت همکاری کننده در استفاده و طراحی این پردازنده ها شرکت Arrow میباشد و قرار است بزودی شرکت های بیشتری به این پروژه اضافه شوند.

منبع: