گزارش های مالی سونی که هر سه ماه یک بار منتشر میشود، آکنده از آمارهای اسف باری است که در بخش موبایل وجود دارد. واحد موبایل شرکت سونی به کمترین میزان فروش خود در یک دهه اخیر رسیده که در نتیجه این افت، بسیاری از نمایندگی ها در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه و ایران نیز تعطیل شده است.

آخرین گزارش مالی سونی که سه ماه قبل انتشار یافته بود، نشان از افت فروش بخش موبایل نسبت به دوره های قبل داشت. این افت فروش همچنان ادامه دارد تا این که امروز، گزارش مالی جدید سونی که تا پایان ماه ژانویه را در بر میگیرد، تکرار آمار اسف بار برای بخش موبایل را نشان داده است.

سونی در سه ماهه اخیر تعداد 1.8 میلیون واحد تلفن همراه را به فروش رسانده است. هر چند که این آمار در مقایسه با سه ماهه قبلی، دویست هزار دستگاه رشد داشته است، اما سه ماهه های پایانی سال همیشه پر فروش ترین دوره های زمانی در گزارش مالی بودند که این آمار در مقایسه با سال های ماقبل بسیار کمتر است.

سونی با این آمار فروش، هدفگذاری نهایی خود برای گزارش مالی پایانی سال 2018 را که به آخر آوریل ختم میشود دستخوش تغییر کرده است. سونی با این راهی که در پیش گرفته تا پایان ماه آوریل، تنها 6.5 میلیون دستگاه از گوشی های خود را در یک دوره یکساله به فروش خواهد رساند که فاجعه آمیزترین آماری است که از یک برند با سابقه نظیر سونی انتظار داریم.

منبع: