url
در حال حاضر بروزرسانی سیستمی جدیدی برای اکسپریا Z3 و Z3 Compact به ثبت رسیده است.تایید این بروزرسانی با شماره ساخت جدید از طریق سایت PTCRB قابل مشاهده است.این دو گوشی هم اکنون در حال اجرای اندروید 4.4.4 با شماره ساخت 23.0A.2.105 هستند اما این بروزرسانیِ جدید، شماره ساخت این دو گوشی را به 23.0.1A.5.77 تغییر می دهد. با توجه به تغییر در شماره ساخت نسخه جدید ثبت شده در وبسایت PTCRB،به نظر میرسد این بروزرسانی فراتر از رفع باگ یا اشکالات گزارش شده باشد. به هر حال در صورت منتشر شدن این نسخه به طور رسمی، شما را نیز مطلع خواهیم کرد.

تایید بروزرسانی جدید برای اکسپریا Z3 مدل های D6603 و D6653
1

تایید بروزرسانی جدید برای اکسپریا Z3 Compact مدل های D5803 و D5833
2