gsmarena_001
کنفرانس توسعه دهندگان گوگل ساعتی قبل برگزار شد و در این کتفرانس بیش از همه بحث های مرتبط با اندروید N بود که شنیده شد. گوگل چندی پیش نسخه پیشنمایش اندروید N را ارائه کرد و بسیاری از قابلیت های آن را نیز به نمایش گذاشت، اما هنوز چیزی که از این نسخه مشخص نیست نام نهایی آن است.

نام نهایی نسخه بعدی اندروید قطعا یکی از خوراکی هایی است که با حرف N آغاز میشود. اما این که نام آن در نهایت کدام شیرینی خوشمزه خواهد بود سوالی است که گوگل جواب آن را از شما میخواهد.

گوگل این بار انتخاب نام نسخه اندروید را به ما واگذار کرده است. شما میتوانید با مراجعه به این لینک نام پیشنهادی خود را برای گوگل بنویسید. از بین خوراکی هایی که با حرف N أغاز میشوند کدام را بیشتر دوست دارید؟ آن را هم اکنون به گوگل پیشنهاد دهید.