گوگل در زمینه ی فناوری های تشخیص صدا و ماشین یادگیری فعالیت های گسترده ای را انجام داده است. به تازگی هم این کمپانی اعلام کرده است که سیستم تشخیص صدای آن از این پس از 30 زبان جدید پشتیبانی خواهد کرد. در میان زبان های جدید، زبان های گرجی و دو زبان مرسوم در آفریقا به چشم می خورند.

برای پشتیبانی از تمامی زبان هایی که در حال حاضر گوگل از آن ها پشتیبانی می کند، از نمونه لهجه های بومی برای شناسایی بهتر صداها استفاده شده است. همچنین، به لطف ماشین یادگیری این سیستم، به مرور زمان و با استفاده ی کاربران از آن، عملکرد و دقت آن بهبود خواهد یافت.

در حال حاضر زبان های جدید در Cloud Speech API گوگل موجود هستند و به زودی شاهد استفاده از آن ها در اپلیکیشن های گوگل همانند کیبرد گوگل و گوگل ترنسلیت خواهیم بود.

زبان های جدید افزوده شده عبارتند از:

Amharic (Ethiopia), Armenian (Armenia), Azerbaijani (Azerbaijani), Bengali (Bangladesh, India), English (Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania), Georgian (Georgia), Gujarati (India), Javanese (Indonesia), Kannada (India), Khmer (Cambodian), Lao (Laos), Latvian (Latvia), Malayalam (India), Marathi (India), Nepali (Nepal), Sinhala (Sri Lanka), Sundanese (Indonesia), Swahili (Tanzania, Kenya), Tamil (India, Singapore, Sri Lanka, Malaysia), Telugu (India), Urdu (Pakistan, India).

منبع: