Android-malware-840x473
فروشگاه گوگل پلی، شاید امن ترین محیط برای دانلود نرم افزارهای اندرویدی باشد، اما تجربه نشان داده این فروشگاه آنچنان هم خالی از برنامه های مخرب نیست. گوگل به تازگی نظارت خود را بر این فروشگاه بیشتر کرده و در تازه ترین اقدام، 13 برنامه مخرب در این فروشگاه را حذف کرده است.

گوگل با حذف 13 برنامه مخرب از گوگل پلی نشان میدهد که نظارت بیشتری بر فروشگاه نرم افزاری خود دارد. این 13 برنامه حاوی بدافزارهایی بودند که آسیب های جدی به گوشی های هوشمند کاربران وارد میکردند.

البته تمامی این برنامه به عنوان یک ابزار مخرب عمل نمیکردند و بعضی از آنها، نرم افزارهایی بودند که از روش های مختلف اقدام به کلاه برداری میکردند. روش هایی همچون دانلود برنامه های مختلف در پس زمینه بدون آگاهی کاربر و نیز افزایش آمار دانلود ها به صورت مصنوعی از جمله اقدامات کلاه بردارانه این برنامه ها بود.

گوگل لیست این 13 برنامه را که به تازگی از فروشگاه نرم افزاری خود حذف کرده اعلام کرده است. این برنامه ها به شرح زیر میباشند.

Cake Blast
Jump Planet
Honey Comb
Crazy Block
Crazy Jelly
Tiny Puzzle
Ninja Hook
Piggy Jump
Just Fire
Eat Bubble
Hit Planet
Cake Tower
Drag Box

منبع: