x-t-_1155616498
خبر خوب برای صاحبان اکسپریا T و V اینکه سونی در حال آماده سازی یک آپدیت جدید برای این دو دستگاه است. این آپدیت هم اکنون با کد 9.2.A.1.199 برای این دو مدل به تایید رسیده و در روزهای آینده منتشر خواهد شد. خبری از تایید فریمور جدید برای اکسپریا TX نیست اما بدون شک هنگام انتشار این آپدیت اکسپریا TX نیز بی نصیب نخواهد بود و به روزرسانی جدید را دریافت خواهد کرد.
XT
این فریمور در جهت تکمیل نسخه قبل و رفع ایرادات و اشکالات آپدیت قبلی به تایید رسیده است. فریمور پیشین دو هفته قبل با شماره 9.2.A.0.295 برای اکسپریا T ، TX و V منتشر شده بود که با برخی ایرادات جزئی نیز همراه بود.
XV
نسخه اندروید این فریمور اندروید 4.3 خواهد بود. با توجه به تغییر شماره ما قبل آخر این فریمور نسبت به قبل میتوان انتظار داشت که تغییرات زیادی در این نسخه ایجاد گردد. همزمان با این فریمور یک فریمور جدید نیز برای اکسپریا SP مورد تایید قرار گرفت.