xperia-m_252480914
سونی در حال برنامه ریزی برای انتشار آپدیتی جدید برای اکسپریا M میباشد. این به روزرسانی برای هر دو مدل تک سیم کارت و دو سیم کارته این دستگاه و با شماره ساخت های متفاوت منتشر خواهد شد. تاییدیه این آپدیت هم اکنون در سایت PTCRB به نمایش گذاشته شده است.

برای مدل تک سیم کارته اکسپریا M و برای هر دو نسخه C1904 و C1905 فریموری با شماره 15.4.A.1.9 به تایید رسیده است.
1905

برای مدل دو سیم کارته نیز فریمور شماره 15.5.A.1.5 برای هر دو مدل C2004 و C2005 به تایید رسیده است.
2005

هر چند که این به روزرسانی برای اکسپریا M با نسخه اندروید 4.3 خواهد بود، اما از شماره ساخت آن میتوانیم انتظار تغییرات نسبتا زیادی را نسبت به نسخه قبل داشته باشیم.