z.4.3
یک فریمور جدید برای اکسپریا Z تایید شد.این فریمور با کد 10.4.C.0.793 در سایت PTCRB نمایان شده است. نسخه اندروید این فریمور 4.3 خواهد بود که برای مدل های C6606, C6616 در نظر گرفته شده است. این دو مدل نسخه های مخصوص T-Mobile هستند که آپدیت را به صورت جداگانه از نسخه های بین المللی دریافت میکنند.

هنوز زمان دقیق انتشار این آپدیت مشخص نیست. به غیر از این دو مدل نسخه های جهانی اکسپریا Z نیز یک فریمور با شماره 10.4.1.B.0.101 را در راه دارند که به زودی منتشر خواهد شد.

Xperiablog