1404607_737
سیم کارت های اعتباری که مدت 90 روز متوالی منتهی به 31 تیر 1392 خاموش بوده یا از آنها هیچ استفاده ای نشده باشد، در صورت عدم فعالیت تا پایان روز 26 مرداد 1392، به مالکیت شرکت ایرانسل بازگردانده می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ بنابر اعلام شرکت ایرانسل، تمامی سیمکارت های اعتباری شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی منتهی به 31 تیر 1392 خاموش بوده یا از آنها هیچ استفاده ای نشده باشد، در صورت عدم فعالیت تا پایان روز 26 مرداد 1392، به حالت تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بازگردانده میشود.
تعلیق مذکور شامل شماره سیم کارت است.
منظور از فعالیت روشن کردن و برقراری یا دریافت تماس، ارسال یا دریافت MMS و SMS غیرتبلیغاتی، شارژ مجدد یا استفاده از GPRS است.
مشترکین همچنین میتوانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، تا پایان روز 26 مرداد 92 نسبت به استفاده یا انتقال اعتبار اقدام کنند.