میخواستم بپرسم بازی هایی مثل ماسوانتد و رئال ریسینگ و این جور بازی های غول روی این گوشی اجرا میشن؟؟؟