آموزش اختصاصی نصب ریکاوری بر روی گوشی های سونی. برای اولین بار در تمام سایت ها. به زودی قرار میگیرد.
هم چنین آموزش نصب کاستوم رام ها به همراه خود رام ها و تصاویر قرار میگیرد