سلام خدمت اساتید. چند روز گوشی من خود به خود و مکرر خاموش ميشه. فلش هم کردم در حالت روت و انزوا هم.فرقی نداره.
خواهش میکنم راه حل ارایه بفرمایید.