سلام من یه z3 c دارم نزدیک ۲۰ درصد شارژ داشت بعد یهو دیدم هنگ کرد و به چند لحظه خاموش شد بعد هر کاری کردم روشن نشد ۷ ۸ ساعت هم زدمش شارژ و وقتی میزنمش شارژ چراغ نوتیفکشن نورش کم و زیاد میشه
دیگه هر کاری کردم روشن نشد