سلام...گوشی من یه دفعه آنتنش پرید و فلش هم کردم ولی فایده نداشت...فقط lte رو میشناسه
گوشیم xz دو سیم کارته...