سلام گوشیم خاموش شده روشن هم نمیشه مدل Xa
حتی فلش هم نمیشه(تو حالت فلش مود میره ولی همش ارور میده رو حالت فست بوت هم نمیره)
به شارژ هم میزنم پشت هم ویبره میزنه