انواتر در ترخیص کالا یعنی مالک کالا یا وکیل قانونی او می تواند با ارائه دادن درخواست کتبی و اسناد مرتبط به مالکیت ان کالا قبل از ارائه دادن اظهارنامه و ترخیص کالا با مجوز گمرک کالای مورد نظر خود را ببیند و یا ان را باز کند و محتویات داخلی ان را کاملا بررسی کند
در زمان انجام این کار باید ماموران گمرک در انجا حضور داشته باشند در غیر این صورت به شخص مالک اجازه بررسی کالا داده نمی شود در صورتی که این کار توسط مالک یا وکیل قانونی انجام شود و باز شود چنانکه در هنگام انجام این کار به ان به کالا اسیب وارد شود گمرک هیچ گونه مسئولیتی در قبال اینجور خسارت ها ندارند و به این خاطر به انها تخفیفی در زمینه ی هزینه ها و عوارض گمرک هم داده نمی شود .
اگر صاحب کالا بخواهد بسته بندی ان را عوض کند یا محتویات ان را بررسی کند باید تمام جزئیات کار خود را کامل بنویسد و در زمان انجام اینکار هم باید ماموران گمرک حضور داشته باشند تا کاار دیگری به جز موارد ذکر شده انجام نگردد قبل از انجام دادن هر کاری بر روی کالا ابتدا باید توسط ماموران گمرک مورد بررسی قرار گیرید و اگر بسته بندی پاره یا خراب شده باشد باید توسط مامور این مورد صورتجلسه شود بعد از باز شدن کالا ها باید وزن آن و نوع آن و غیره توسط مامور نوشته شود و یک نسخه ان را به انبار کمرک تحویل دهند