مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری اصولا مناسب افراد سرمایه دار و صاحبان بیزینس های بزرگ می باتشد که بیشترین تجربه مدیریتی و بیزینس را دارند هدف کشور کانادا از این روش مهاجرتی جذب کردن سرمایه های جهانی و افزایش دادن رونق اقتصادی می باشد
شرایطی که برای این کار نیاز است شامل داشتن حداقل سرمایه 600 هزار دلار کانادا که می تواند این سرمایه به صورت نقدی ملکی سپرده و سهام و غیره باشد و از همه مهمترین داشتن حداقل 3 سابقه کسب و کار و مدیریت
با این کار شخص سرمایه گذار می تواند یک بیزینس را از اول در کانادا راه اندازی کند یا اینکه یک بیزینسی که اماده می باشد را خریداری کند با در ان شریک شود
و باید این مورد را در نظر داشت برای راه اندازی بیزینس در کانادا شخص سرمایه گذار باید یک کارمند از شروندان کانادایی را به صورت تمام وقت استخدام کند