[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ][لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
طراحی سایت ورزش های فکری با استفاده از فعالیت های مغزی انجام می شود و در جهان امروز ورزش های فکری بی شماری به صورت الکترونیک و غیر الکترونیک برای گروه های سنی مختلف مانند کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طراحی، تولید و عرضه شده است. یکی از نکات انواع طراحی سایت ورزش های فکری این است که حتی برای معلولین و حیوانات نیز این امر انجام شده است. طراحی سایت ورزش های فکری موجب می گردد که افراد در زمان حال زندگی کنند و در لحظه زندگی را احساس کنند.
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]

  • آشنایی با نحوه ی بازی شطرنج در طراحی سایت ورزش های فکری
  • آشنایی با نحوه ی بازی منچ در طراحی سایت ورزش های فکری
  • آشنایی با نحوه ی بازی بریج در طراحی سایت ورزش های فکری
  • آشنایی با نحوه ی بازی ورق یا پاسور در طراحی سایت ورزش های فکری
  • آشنایی با نحوه ی بازی دومینو در طراحی سایت ورزش های فکری
  • آشنایی با نحوه ی بازی تخته نرد در طراحی سایت ورزش های فکری
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]

مطالعات دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که طراحی سایت ورزش های فکری هم چنین باعث می شود که ما در انتخاب غذایمان بیشتر فکر کنیم. جالب است بدانید که خوردن با فکر و اندیشه ای از پیش در طراحی سایت داشته موجب می شود که انسان ها غذاهای سالم تری بخورند و تشخیص درستی از زمان سیری خود داشته باشند و اینکه موجب بهبود سطح سلامت گلوکز خون و سلامت قلب نیز می گردد. یکی از تاثیرات طراحی سایت ورزش های فکری از دست دادن وزن بدن است که با تحقیقاتی که بر روی ورزشکاران فکری انجام شده است این امر را تایید کردند. تاثیر بسیار مثبت طراحی سایت ورزش های فکری بر روی بدن سطح گلوکز خون و نسبت میزان تری کلیسیرید بر کلسترول می باشد که هر دو این مواد مستقیما در بیماری هایی مانند دیابت نوع A و بیماری های قلبی و عروقی موثر و طراحی سایت هستند.[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ][لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]