سلام
کسی میدونه چه طور میشه تاریخچه جستجو های اخیر از تو گوشی پاک کرد؟ منظورم این عکس زیر میباشد.


http://uupload.ir/files/gtif_screens...102-210550.png