[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]

[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]

خطرات خرید بک لینک در طراحی سایت تهیه بک لینک تقریبا هزینه بردار است تقریبا موتورهای جستجو،ممکن است سایت های که بک لینک را می خرند بدون هیچ هشداری از ایندکس گوگل حذف کند. در طراحی سایت لینک طبیعی نسبت به لینک خریداری شده دارای ارزش بیشتری هستند. ممکن است بک لینک های خریداری شده هیچ ارتباطی با زمینه شغلی شما نداشته باشند پس به اندازه یک لینک پر قدرت تاثیر گذار نیست. همانطور که گفتیم خرید لینک به روش اسپم در طراحی سایت و سئوروش شناخته شده و منفوری است.

طراحی سایت تهران

[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]


  • گاهی وب مسترهای طراحی سایت از ساید بار یا پاورقی برای بک لینک استفاده می کنند که در این حالت یک لینک غیر طبیعی ایجاد می گردد.
  • این موضوع کاملا مشخصه که پیدا کردن لینک خریداری شده در طراحی سایت با یک الگوی طبیعی که با صفحه بیشترین ارتباط را داشته باشد سخت است ولی ناممکن نیست.
  • طراحی سایت های که لینک می فروشن هیچ تضمینی برای جریمه شدن شما از طریق گوگل ندارند.
  • ممکن است گیرنده متوجه این موضوع بشود که لینک های ارائه شده و خریداری شده در طراحی سایت ها لینک بیشتری را ارائه کنند که دراین صورت تاثیر بر عکس دارد.
  • وقت گذاشتن وهزینه کردن برای خرید لینک ها در طراحی سایت باعث کاهش فرصت برای ترافیک واقعی می شود.
  • طراحی سایت هایی که بک لینک راتهیه و خرید می کنند الگوی مشخصی را ارائه می کنند مثلا نمودار لینک غیر طبیعی ،عدم ارتباط موضوعی ،نبود ترافیک واقعی و همینطور افزایش عوامل خطر برای دریافت سایت ها البته مواردی هم وجود دارد که نوع موضوع سایت با بک لینک قابل تشخیص نیست.
  • افراد فعال در خدمات و طراحی سایت در لینک دهی از طریق بازاریابی ایمیل فعالیت خود را انجام می دهند برای لینک دادن و کسب و کار خود با یک پلیفرم این کار را انجام می دهند تا از طریق موتورهای جستجو حرکت کنند و به اعتقاد این کارگزاران طراحی سایت ها گسترده هستند وگوگل منابع محدودی برای نظارت بروی لینک ها دارد.

[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]


[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ،[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ،[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]
[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] ، [لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ]