سلامدوستان ۱ هفته پیش گوشیم افتاد داخل آب بعد بجا اینکه خاموش کنم، روشننش کردم و استفاده کردم بعد یهو خاموش شد بردم تعمیر کار بعد درست شد الان آنتن گوشی در حالت ۳g وقتی داده روشن نباشه انتن کامل هست، ولب داده روشن بشه آنتن کلا قطع میشه یا یکی دوتا میاد.مشکل از کجاست.؟؟؟ تعمیرکار ی کاریش نکرده باشه؟؟؟با فلش درست میشه؟