1-یخچال فریزر بوش از اجزای مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است
2-یخچال را مستقیما به برق وصل نکنید بلکه از محافظ برق استفاده کنید
3-در ابتدای استفاده از یخچال بوش ترموستات آن را بر روی عددی متوسط قرار دهید
4-سعی کنید دور از حررات قرار دهید
5-در هنگام قرار دادن یخچال دقت نمایید فاصله ای بین دیوار و یخچال باشد
6-در صورتیکه یخچال فریزر را جابجا کردید 2 ساعت پس از جابجایی آن را به برق نزنید
7-بگذارید مواد غذایی خنک شود و سپس در داخل یخچال قرار دهید
8-در صورت رفتن به مسافرت ترموستات را بر روی درجات کم قرار دهید
9- در هنگام تمیز کردن حتما آن را از برق جدا نمایید
در صورت برخورد با برخی مشکلات یخچال های بوش، بهتر است از نمایندگی بوش قائم سرویس کمک بگیرید . این مشکلات به شرح زیر می باشد:

-در صورت شنیدن صدایی نامتعارف از یخچال
-در صورتیکه کمپرسور از حالت اتومات خارج و بدون توفق کار کند یا کلا از کار بیفتد
-در مدت کوتاه در یخچال برفک ایجاد شود
-زمانیکه دستگاه در زمان کار دچار لرزش شده و صدای غیر عادی داشته باشد
-در صورت دیدن نشت آب از یخچال
-فن دستگاه از کار بیفتد
-فریزر سرمای کافی تولید نکند
-موتور از کار بیفتد
-سنسورهای یخچال به خوبی کار نکند
-برد یخچال خراب شود