همانطور که اطلاع دارید، مهمترین قسمت هر خودرو، موتور آن می باشد و اگر موتور سالم باشد، حرکت خودرو هیپ مشکلی ندارد. قطعات مختلف خودرو در قالب یک سیستم هماهنگ به همدیگر متصل هستند و اجزای موتور نیز در ارتباط با هم باعث حرکت ماشین میشوند. به دلیل اینکه معمولاً جنس قطعات داخلی موتور از جنس فلزات سخت است، تماس آنها با هم باید به صورت روان انجام گیرد و این همان نقشی است که یک روغن موتور مرغوب ایفا میکند. یکی از مهمترین عوامل در تعیین مرغوبیت روغن، خاصیت ویسکوزیته است؛ به میزان مقاومت روغن در برابر جاری شدن، ویسکوزیته یا گرانروی گفته میشود. ویسکوزیته روغن در دماهای مختلف تغییر میکند؛ در دماهای پایین خاصیت ویسکوزیته افزایش مییابد یعنی روغن غلیظتر میشود و در دماهای بالاتر ویسکوزیته کاهش مییابد. روغنها برحسب ویسکوزیته انواع مختلفی دارند. بعضی از روغنها مخصوص فصول سرد سال هستند و بعضی دیگر در فصول گرم سال مورداستفاده قرار میگیرند. بنابراین در انتخاب روغن حتماً به فصلی که در آن قرار دارید توجه کنید. استفاده از ضدیخ نیز یکی از ضروریات است که اگرچه در فصول سرد بیشتر موردتوجه قرار میگیرد، اما استفاده از آن در تمام طول سال امری ضروری است؛ زیرا مانع از ایجاد خوردگی در قطعات مختلف خودرو میشود.


روغن بنز
روغن بی ام و
bbshop.ir