برق در ماشین لباسشویی به قطعه ای در آن گفته میشود که از ایجاد نویز های الکتریکی جلوگیری میکند و کمک میکند، به این دلیل که نویزها از طریق سیم ها به وسایل برقی انتقال پیدا میکنند در صورتی که این بخش از دستگاه خراب باشد باعث پریدن فیوز خواهد شد.اگر خودتان قصد تعویض کردن را دارید باید به روش زیر عمل کنید، اگر دانش تخصصی برای انجام اینکار را ندارید با نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو در تهران تماس بگیرید.1- به این دلیب که برای انجام اینکار نیاز به دستکاری سیم های برق است، در اولین قدم برق دستگاه را قطع با در آوردن دوشاخه از برق قطع کنید.2- برای اینکه بتوانید به برق دسترسی داشته باشید باید پنل بالایی را در آورید، برای انجام اینکار باید پیچ هایی که پنل را به بدنه متصل میکنند را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید و پس از پنل را بیرون بیاورید.3- پس از اینکه پنل را جدا کردید، میتوانید به برق دسترسی داشته باشید، به این صورت میتوانید با مشاهده مستقیم این قطعه متوجه شوید که نیاز به تعویض دارد یا نه؟