یکی از قدیمی ترین نژادهای گوسفندان ایرانی، نژاد گوسفند بلوچی است، شاید نام این نژاد کمتر به گوش شما رسیده باشد اما بدون شک یکی از بهترین نژادهای گوسفندان ایرانی است.
سال ها قبل بیش از ده درصد از گوسفندان ایرانی از نژاد بلوچی بودند، اما امروزه به دلیل تغیراتی که در زیست بوم این نژاد به وجود آمده است باعث مرک و میر زیادی در این نژاد و در نتیجه تلف شدن آنها شده است.


خرید گوسفند بلوچی