در مقالات قبلی سایت در مورد قفل کارتی توضیح داده ایم، در این نوشته قصد داریم در مورد یکی از مدل های این قفل ها که بیشتر روی درب های آپارتمان ها استفاده میشود، قفل های آپارتمانی هستند، این قفل ها قابلیت کنترل از راه دور و همچنین باز کردن به وسیله کارتهای RFID را دارند.
مدل های قدیمی تر این قفل ها هوشمند نبودند اما مدل های جدید تر آنها از قابلیت های هوشمند برخوردار هستند و قابلیت فرمان پذیری و کنترل از راه دور را دارند.
قفل های قدیمی تنها قابلیت کنترل به وسیله کارتهای RFID را داشتند اما مدل های جدید تر این قفل ها چند منظوره هستند و از روش های دسترسی متفاوتی استفاده میکنند، برخی از این روش های دسترسی شامل: دسترسی اثر انگشت، رمزهای دیجیتالی و دسترسی به وسیله تلفن همراه هستند.
قابلیت کنترل این قفل ها با چند روش دسترسی این قابلیت امنیتی را به آنها افزوده است که حتی اگر کارت را گم کنید، باز میتوانید از روشهای دیگری برای باز کردن درب استفاده کنید و کسی که کارت را بیابد نمیتواند بدون دسترسی داشتن به رمز یا اثر انگشت درب را باز کند.