موسسه پرستاري مهرآوران نوين با مجوز رسمي از وزارت بهداشت و درمان با جذب رضايت حداکثري(کيفيت بالا و هزينه)وبا هدف ارائه خدمات درماني ومراقبتي درسريع ترين زمان وهمچنين تهيه و تدارک کليه تجهيزات پزشکي و وسايل بيمارستاني ومصرفي مورد نياز بيمار درمنزل وبيمارستان و به همراه ارائه تمام خدمات پرستاري،فيزيوتراپي،پزشکي، مراقبتي و…درمنزل را با بهترين ها ارائه مي دهد. اين مجموعه در خدمت عزيزان مي باشد.