سقف های کاذب یکپارچه به سقف هایی میگویند که با ساختار سبکی و به صورت یکپارچه ساخته شده اند، این متریال را میتوان به جای سقف های کاذبی که با رابیتش و یا گچ ساخته شده است جایگزین کرد و امنیت خیلی بیشتری دارند.

سقف کاذب یکپارچه را میتوان با استفاده از پیچ پانل سقفی و یا میخ و چاشنی به سطح مورد نظر متصل نمود. این سطوح را میتوان به صورت یک لایه یا چند لایه نصب و استفاده کرد.
مزایا استفاده از سقف کاذب یکپارچه

1. سرعت اجرای بالا

به این دلیل که این سازه ها از ساختاری سبک و یکپارچه برخوردار هستند به همین دلیل نصبشان بسیار ساده است و سرعت بالایی دارد، همچنین برای نصب کردن آنها نیازی به کمک گرفتن از نیروی انسانی زیادی نیست. و میتوان در مدت زمان بسایر کمی آنها را نصب کرد. و سطح سیار وسیعی را پشش داد.
این سقف ها در مقایسه با سایر سقف ها که با استفاده از گچ و مصالح دیگر پوشانده شده اند و باید صبر کرد. تا کاملا خشک شوند تا یتوان آنها رنگ امیزی کرد، پس از بتونه کار و پس از خشک شدن بتونه هایشان قابل رنگ کردن هستند، که این هم یکی ازعواملی است که در کاهش سرعت اجرای آنها بسیار تاثیر دارد.