حذف آهک از آب همواره یکی از مشکلات بسیاری از شهروندان بوده و هست، به همین دلیل خدف این ماده بسیار مفید و ضروری است،قطعاً با مشکل
رسوب در دستگاه قهوه ساز
و
رسوب کتری
مواجه شده اید، رسوبات معمولاً بر روی ظروف مینشینند و تمیز کردن آنها کار دشواری است، و یا در بسیاری از مواقع با رسوب در شیرهای حمام و یا آشپزخانه مواجه شده اید، دلیل تمام این موارد وجود سنگ آهک در آب مصرفی میباشد.افراد بسیاری در تلاش برای حذف آهک در آب مصرفی هستند، به همین دلیل سعی داریم تا با این مقاله به تمام سوالات شما پاسخ دهیم.وجود آهک در آب شهریسنگ آهک در حقیقت به دلیل وجود
سختی آب
بالاست، به طور مثال وقتی جرم آهک را در کتری و سماور مشاهده میفرمایید احتمال بسیار بالا با سختی آب بالا مواجه هستید. گرچه سنگ آهک باعث مشکلات کلیوی و گوارشی خواهد شد، اما در طعم و مزه آب هم اثر گذار خواهد بود.