پرینتر سه بعدی ممکن است مانند هر دستگاه دیگری دچار مشکل شود.
رایج ترین مشکلات این دستگاه ها شامل
1.هیچ فیلامنتی از اکسترودر خارج نمی شود
2. مسدود شدن نازل پرینتر سه بعدی
3. نازل خیلی نزدیک به بستر
4. مشکلات تنظیم پرینتر سه بعدی
5- چاپ چسبیده به بستر نیست.
6. چاپ نامیزان لایه اول در پرینتر های سه بعدی
7. چاپ سه بعدی انجام نمی شود
8. شکاف هایی در دیواره ها و لایه ها
9. پیچش لبه های چاپ در پرینتر های سه بعدی

در صورت بروز هر گونه مشکل برای تعمیرات پرینتر سه بعدی می توانید به جهان 3d مراجعه کنید.