برای فعالیت در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله مهندسی صنایع ، حسابداری ، انواع مدیریت ها ، مهندسی عمران و... برای نمایش دادن اطلاعات و بررسی و اصلاح سریع تر و راحت تر داده ها می بایستی از از یک نرم افزار صفحه گسترده به نام اکسل استفاده کنند. نرم افزار مایکروسافت اکسل از مجموعه نرم افزارهای آفیس می باشد که دارای جداول بزرگی است که متشکل از مجموعه ای از سطرها و ستون ها می باشد . صفحه گسترده بودن نرم افزار مایکروسافت اکسل بدین معناست که تعداد بسیار زیادی سلول با تواناییهای متنوع و کارا برای ایجاد ساختار های مختلف اطلاعاتی و محاسباتی در کنار یکدیگر قرار گرفتند . با استفاده از این نرم افزار می توان فرمهای مختلف را تهیه کرد و کارهای آماری را به خوبی انجام داد و همچنین تمامی کارهای محاسباتی را به راحتی و با سرعت انجام داد . در واقع از نرم افزار اکسل می توان برای ساده ترین کارها همچون ثبت داده های روزانه و ویرایش آن ها و همچنین برای پیچیده ترین کارها همچون کنترل موجودی ، شبیه سازی و... استفاده کرد .نرم افزار اکسل یک نرم افزار بسیار کاربردی برای انجام امور مجموعه ای و همچنین شخصی است که امروزه بسیاری از افراد برای یادگیری اصولی و تسلط بر صفرتاصد آن ، در دوره های آموزشی تحت عنوان دوره اکسل پیشرفته شرکت می کنند.