تمام کد های پرکاربرد همراه اول ( کد های دستوری همراه اول )


]کدهای همراه اول اعتباری
عنوان کد دستوری مخاطبان
قبض پایان دوره *۱۰*۱۱۱# دایمی
قبض میاندوره *۱۰*۱۱۲# دایمی
انتقال اعتبار *۱۰*۱۱۳# دایمی
درخواست عدم چاپ قبض *۱۰*۱۱۴۱# دایمی
درخواست چاپ قبض *۱۰*۱۱۴۲# دائمی
وضعیت کنونی چاپ قبض *۱۰*۱۱۴۳# دائمی
فعالسازی هدیه پرداخت الکترونیکی *۱۰*۱۱۵۱# دائمی
راهنمای هدیه پرداخت الکترونیکی *۱۰*۱۱۵۹# دائمی
خرید شارژ *۷۸۹*۹۹۹# اعتباری
دریافت موجودی *۱۰*۱۲۱# اعتباری
هدیه وفاداری *۱۰*۱۲۲# اعتباری
هدیه شارژ ویژه بانوان *۱۰*۱۲۳# اعتباری
هدیه جوانان *۱۰*۱۲۴# اعتباری
راهنمای هدایا *۱۰*۱۲۹# اعتباری
دریافت رمز یکبار مصرف *۱۰*۲۱۱# دائمی/اعتباری
دریافت رمز دوم *۱۰*۲۱۲# دائمی/اعتباری
ثبت نام سرویس خدمات خاص *۱۰*۲۱۳# دائمی/اعتباری
ردیابی گوشی *۱۰*۲۱۴# دائمی/اعتباری
استعلام آوای فعال *۱۰*۲۲۰# دائمی/اعتباری
فعالسازی آهنگ پشیواز *۱۰*۲۲۱# دائمی/اعتباری
تغییر آهنگ *۱۰*۲۲۲# دائمی/اعتباری
غیر فعالسازی آهنگ پشیواز *۱۰*۲۲۳# دائمی/اعتباری
پیشنهاد / هدیه پشیواز *۱۰*۲۲۴# دائمی/اعتباری
فعالسازی اینترنت *۱۰*۲۳۱# دائمی/اعتباری
غیر فعالسازی اینترنت *۱۰*۲۳۲# دائمی/اعتباری
خرید بسته اینترنت (کد خرید بسته اینترنت همراه اول) *۱۰*۲۳۳# دائمی/اعتباری
راهنمای خرید بسته اینترنت *۱۰*۲۳۴# دائمی/اعتباری
پیغامگیر صوتی *۱۰*۲۴۱# دائمی/اعتباری
انتظار مکالمه *۱۰*۲۴۲# دائمی/اعتباری
انتقال مکالمه *۱۰*۲۴۳# دائمی/اعتباری
محدودیت مکالمه *۱۰*۲۴۴# دائمی/اعتباری
عضویت در پرسپولیس *۱۰*۲۵۱۱# دائمی/اعتباری
عضویت در تراکتورسازی *۱۰*۲۵۱۲# دائمی/اعتباری
عضویت در استقلال *۱۰*۲۵۱۳# دائمی/اعتباری
پنج دقیقه مکالمه رایگان *۱۰*۲۶۱# اعتباری
درخواست تماس از دیگران *۱۰*۲۶۲# اعتباری
درخواست شارژ از دیگران *۱۰*۲۶۳# اعتباری
وضعیت بسته های نوترینو *۱۰*۳۲۰# دائمی/اعتباری
بسته های آلفا *۱۰*۳۲۱# دائمی/اعتباری
بسته های آلفا+ *۱۰*۳۲۲#
عدم تمدید بسته *۱۰*۳۲۸# دائمی/اعتباری
راهنمای بسته های نوترینو *۱۰*۳۲۹# دائمی/اعتباری
بسته مکالمه همراهان اول *۱۰*۳۳۱# دائمی/اعتباری
بسته مکالمه هدفت را بزن *۱۰*۳۳۲# دائمی
بسته مکالمه شب های روشن *۱۰*۳۳۳# دائمی/اعتباری
بسته مکالمه خانواده *۱۰*۳۳۴# دائمی
تعرفه مکالمات *۱۰*۳۳۵# دائمی
بسته کمپین روزهای گرم حرفی *۱۰*۳۳۶# دائمی/اعتباری
اعلام وضعیت بسته آوا و نما *۱۰*۳۴۰# دائمی/اعتباری
بسته صدتایی *۱۰*۳۴۱# دائمی/اعتباری
راهنمای آوا و نما *۱۰*۳۴۹# دائمی/اعتباری
استعلام بسته *۱۰*۳۵۰# دائمی
فعالسازی بسته کوچک *۱۰*۳۵۱# دائمی
فعالسازی بسته متوسط *۱۰*۳۵۲# دائمی
فعالسازی بسته بزرگ *۱۰*۳۵۳# دائمی
لغو تمدید خودکار بسته *۱۰*۳۵۵# دائمی
راهنمای بسته قیمتی *۱۰*۵۹۵۰# دائمی
فعالسازی هدیه تولد *۱۰*۴۱۱# دائمی/اعتباری
راهنمای هدیه تولد *۱۰*۴۱۹# دائمی/اعتباری
فعالسازی هدیه پرداخت بدهی *۱۰*۴۲۱# دائمی
راهنمای هدیه پرداخت بدهی *۱۰*۴۲۹# دائمی
فعالسازی جمعه های رویایی *۱۰*۴۴۱# اعتباری
کدهای همراه اول
کدهای دستوری ایرانسل :

کدهای دستوری سیمکارت اعتباری ایرانسل :

عملکرد کد دستوری
خرید شارژ ایرانسل *۷۸۹*۹۹۹#
منوی اصلی *۵۵۵#
اتصال به اپراتور
خرید بستههای اینترنت *۵۵۵*۵#
خرید بستههای اینترنت (یک راه دیگر) *۷۸۹*۹۹۹#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه (مانده اینترنت ایرانسل) *۵۵۵*۱*۴#
استعلام حساب کلی بستههای اینترنت *۱۴۱*۱۰#
بسته ترکیبی من *۴۴۴۴*۳#
استعلام مانده حساب *۵۵۵*۱*۲#
منوی تغییر زبان *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی *۵۵۵*۴*۳*۲#
۱منوی خدمات ام تی ان ایرانسل
فعال سازی پیام گیری صوتی *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی تماس های ناموفق *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر *۵۵۵*۴*۵*۳#
درخواست تنظیمات MMS *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه *۵۵۵*۴*۲#
مشاهده فهرست طلایی *۵۵۵*۳*۷*۳#
شارژ مجدد *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#
شارژ شگفت انگیز *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
سرویس خط به خط *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
منوی تغییر طرح تعرفه *۵۵۵*۳#
طرح های تعرفه اعتباری *۵۵۵*۳*۴#
انتقال از اعتباری به دائمی *۵۵۵*۱*۹# یا *۷۰#
طرح های تعرفه تشویقی *۵۵۵*۳#
منوی اطلاعات حساب *۵۵۵*۳*۸#
طرح تعرفه فعلی *۵۵۵*۳*۸#
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی *۵۵۵*۳*۹#
کد دستوری سیمکارت دایمی ایرانسل :

نوع عملکرد کد دستوری
منوی اصلی *۵۵۵#
اتصال به اپراتور
خرید بستههای اینترنت *۵۵۵*۵#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
منوی اطلاعات حساب *۵۵۵*۱#
استعلام مانده حساب و کد شناسه *۵۵۵*۱*۲#
طرح تعرفه فعلی *۵۵۵*۳*۸#
منوی تغییر زبان *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی *۵۵۵*۴*۳*۲#
منوی خدمات ام تی ان ایرانسل
منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق *۵۵۵*۴*۵#
فعال سازی پیامگیر صوتی *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر *۵۵۵*۴*۵*۳#
مشاهده فهرست طلایی *۵۵۵*۳*۷*۳#
درخواست تنظیمات MMS *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه *۵۵۵*۴*۲#
منوی تغییر طرح تعرفه *۵۵۵*۳#
پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی#