پایتون یکی از کارآمدترین و قدرتمندترین زبان های برنامه نویسی در کل دنیا می باشد که در سراسر جهان دوره های آموزشی متنوعی تحت عنوان کلاس برنامه نویسی پایتون ، برای آموزش این زبان برگزار می گردد. در سراسر اینترنت مقالات بسیار زیادی در مورد کاربرد و مزایای این زبان نوشته شده است. اما بد نیست کمی از معایب این زبان برنامه نویسی هم بدانیم.1. پایتون به دلیل اینکه یک زبان سطح بالا است ، کندتر از زبان های C و C++ که نزدیک به زبان کامپیوتر هستند ، عمل می کند.
2 .پایتون در اپلیکیشن های موبایل کارایی ندارد و چندان مناسب این زمینه نیست.
3. مصرف حافظه زیاد به علت منعطف بودن آن ، ممکن است در پروژه های بزرگ مشکل ایجاد کند.
4. خطاهای زمان اجرای آن ، به دلیل مفسری بودن این زبان ، نیازمند تمرکز و آزمایش های بیشتری است.