در این تاپیک تمام بوت انیمیشن های تست شده روی این گوشی قرار میگیرند.1-حداقل2اسکرین شات از بوت انیمیشن معرفی شده در پست موجود باشد.
2-بوت انیمیشن ها باید قبل از معرفی توسط معرف تست شوند.
3-روش نصب بوت انیمیشن به صورت کامل در پست موجود باشد.
4-در هر پست یک بوت انیمیشن معرفی شود .لطفا در این تاپیک هیچگونه سوال، درخواست و پست اسپم داده نشود و در صورت مشاهده برخورد میشود.

در صورت وجود هر گونه مشکل و سوال در نصب بوت انیمیشن به تاپیک مشکلات و سوالات متداول این گوشی در بخش عمومی مراجعه کنید


با تشکر