برای خرید سیمان سفید مورد نظر خود با به جایی که میخواید از آن استفاده کنید توجه کنید. ولی تمامی سیمان ها از آهک ساخته میشوند .دلیل رنگ خاکستری سیمان نیز وجود آهن و منیزیم موجود در آن است.
در تولید سیمان سفید از از خاک رس با میزان سولفات آهن و منیزیم 8 درصد کمتر استفاده می شود.همچنین برای سفیدتر شدن رنگ سیمان و استحکام آن ،مقداری پودر سنگ گچ می افزایند.