برای تعمیرات اینورتر باید به مراکز معتبر ونمایندگی های معتبر مراجعه کنیم.
اینورتر صنعتی یک دستگاه مبدل جریان مستقیم برق به جریان متناوب است که در کارگاه های صنعتی بسیار پرکاربرد هستند به علت استفاده زیاد و بلند مدت از آنها عملکرد آنها کم میشود و نیاز به تعمیر دارند .