موقع تماس صفحه گوشی خاموش میشه دیگه روشن نمیشه گوشی رو هم نمیشه قطع کنم تا اینکه طرف مقابل قطع نکنه ولی وقتی تماس تموم میشه چندبار کلید پاور رو باید بزنم تا صفحه نمایش روشن بشه فلش هم زدم این مشکل حل نشده